KËSHILLA
PROFESIONALE

Dhënia e këshillave profesionale lidhur me shpedicionin ndërkombëtar.

DOGANIMIN DHE
ZHDOGANIMIN

Përfaqësimi dhe kryerja e punëve lidhur me doganimin dhe zhdoganimin e mallit- kryerja e formaliteteve doganore (përfaqësimi doganor).

SHPEDICIONI
NDËRKOMBËTARË

Kryerja e punëve të tjera me kërkesë të posaqëm të shfrytëzuesit të shërbimeve sipas mundësive në veprimtarin e shpedicionit ndërkombëtarë dhe ndihmën në procedurat doganore.

Rreth Nesh

“SERVISSHPED” si kompani eshte themeluar në Mitrovicë në vitin 1990, ku aktivitetin e vetëm e ka shërbimin e shpedicionit gjegjësisht zhdoganimin e mallërave në import dhe doganimin e mallërave në eksport . Kjo kompani filloi punën vetëm me një themelues dhe një punëtor  me një degë në Mitrovicë ku fal aktvitetit të pakursyeshëm dhe partneritetit të mire dhe të shëndosh me klientët tane në bashkëpunim, zgjerohemi edhe në njësi të tjera në pikat doganore të Kosovës.